Skladem Skladem skladem posledni kusy Malá zásoba skladem neni Není skladem

V této sekci se věnujeme údržbě a péči o baterie (akumulátory).

 

Pro dosažení dlouhé životnosti baterií je doporučeno provádět pravidelné balancování (dobití všech článků na stejnou úroveň).

Balancování olověné sady je doporučeno provádět 1x za 30 nabíjecích cyklů - klidně častěji (min. však 1x za rok). Balancování olověných baterií lze vyřešit i svépomocí pomocí profesionálního Balanceru, který vybalancuje (srovná) všechny články na stejnou úroveň. Druhou možností (ne tak profesionální), je použití balanční nabíječky pro 12V články a nabíjet článek po článku (pozor nesmí být nabíjeno auto-nabíječkou!).

U lithiových baterií (LiFePO4, Li-Ion) je doporučeno provádět balancování 1x za 50-75 nabíjecích cyklů (min. však 1x za rok). Balancování lithiových baterií nelze vykonat svépomocí. Zde je nutné vyhledat odbornou pomoc. Naše firma provádí balancování všech námi dodávaných baterií.

Ba­te­ri­ím ško­dí vlh­ko a ex­trém­ní tep­lo­ty. Ba­te­rie by pro­to nemě­ly být vy­sta­vo­vá­ny pří­mé­mu slun­ci či mra­zu, ani by ne­mě­ly zů­stá­vat ve vlh­kém pro­stře­dí ne­bo dokon­ce ve vo­dě. V těch­to pří­pa­dech mů­že do­jít ke ko­ro­zi a po­ško­ze­ní jednotlivých sou­čás­tí ba­te­rie. Po­kud ba­te­rie ne­by­la vy­sta­ve­na vlh­ku pří­liš dlou­ho, je mož­né ji otřít do su­cha a ne­chat 48 ho­din vy­schnout v po­ko­jo­vé tep­lo­tě.

Životnost, pracovní cykly (všechny baterie)

Průměrná životnost olověné sady baterií je 150 - 250 nabíjecích cyklů.
Průměrná životnost LiFePo4 baterií je 800-1200 cyklů, Li-Ion přibližně 600-900 cyklů.

Pokud jste se setkali na trhu s informací o životnosti baterií např. 2000 cyklů (u baterií LiFePo4 či Li-Ion), pak mějte na paměti, že výrobci-prodejci uvádí životnost v cyklech při vyjíždění baterie pouze z 20% její celkové kapacity.

POZOR - vyjíždění baterie z 80-100% její kapacity (tzn. až do mrtva) značně snižuje její životnost (klidně i o polovinu).

Čím méně je před dalším nabíjením akumulátor vybit, tím více cyklů je ve výsledku dosaženo. Další faktory ovlivňující životnost jsou okolní teplota (pro provoz baterií je ideální teplota 18 – 25°C), minimální vlhkost prostředí a samozřejmě správný způsob nabíjení. Pokud baterie pracují dlouhodobě za vyšších či nižších teplot (tj. nad 30°C a pod +10°C), dochází k progresivnímu zkrácení jejich životnosti.

Skladování olověných akumulátorů

Akumulátory se musí vždy skladovat a udržovat v plně nabitém stavu, jinak hrozí tzv. sulfatace elektrod vedoucí k rapidnímu snížení kapacity. Pro skladování je doporučeno suché a chladné prostředí a teplota 12-15°C. Upozorňujeme - pokud je akumulátor vybitý, může zmrznout už při teplotě mínus 1°C. Naopak v (plně) nabitém stavu odolá bez úhony i teplotám kolem -10°C. Zmrznutí akumulátoru znamená zpravidla jeho zničení nebo výrazné zkrácení životnosti!

Balancování olověných baterií (36-60V)

Profesionální vybalancování olověné sady baterií 36V, 48V či 60V. Pro olověné baterie je doporučeno balancování každých 30-40 nabíjecích cyklů (min.1 x za rok). Cena nezahrnuje záťěžový test.

290 Kč

Balancování Li- baterií (bez hliníkového obalu)

Profesionální vybalancování článků baterie typu LiFePo4, Li-Ion, Li-Pol - tato položka se týká baterií, které nemají hliníkové pouzdro!

1 350 Kč

Balancování Li- baterií s hliníkovým obalem

Profesionální vybalancování baterie typu LiFePo4, Li-Ion (36V/48V) - týká se baterií nové generace s hliníkovým obalem (s logem Nitro scooters)

990 Kč

12V balanční nabíječka pro olověné baterie

Nabíječka určená k vybalancování článků samostatně (nabíjení po článku). U olověných baterií je výrobci doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provedení balancování.

880 Kč
Malá zásoba Malá zásoba
Malá zásoba

Balancer (sada) pro 36V olověné baterie

Profesionální balancér pro sady 3x12V. U olověných baterií je doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provést balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

2 450 Kč 1 990 Kč
Malá zásoba Malá zásoba
Malá zásoba

Balancer pro 48V olověnou sadu baterií

Profesionální balancér k vybalancování sady 4x12V baterií. U olověných baterií je doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provést balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

2 790 Kč 2 395 Kč

Zátěžový test - baterie do 15Ah

Profesionální zatížení baterie. Test vyhodnotí zbývající kapacitu sady, případně které články potřebují výměnu. Platí pro baterie do 15Ah (včetně)

290 Kč

Zátěžový test - lithiová baterie 16Ah a více

Zátěžový test pro lithiová baterie o kapacitě 16Ah a více. Test určí zbývající kapacitu baterie a její stav. Součástí je i nabití před a po záťěžovém testu

450 Kč

Balancer PROFI pro LiFePo4 baterie

Balancovací jednotka pro 36V-48V LiFePo4 baterie Nitro scooters mající z výroby komunikační port. Pouze připojíte baterii datovým kabelem a provede se vybalancování článků.

8 990 Kč
Není skladem Není skladem
Není skladem

Balancer PROFI pro Li-Ion baterie

Balancovací jednotka pro 36V-48V Li-Ion baterie Nitro scooters mající z výroby komunikační port. Pouze připojíte baterii datovým kabelem a provede se vybalancování článků.

8 990 Kč
Není skladem Není skladem
Není skladem