Skladem Skladem skladem posledni kusy Méně než 8 kusů skladem neni Není skladem

V této sekci se věnujeme údržbě a péči baterií (akumulátorů)

Pro dosažení dlouhé životnosti baterií je doporučeno provádět pravidelné balancování (dobití všech článků na stejnou úroveň).

Balancování olověné sady je doporučeno provádět 1x za 30 nabíjecích cyklů - klidně častěji (min. však 1x za rok). Balancování olověných baterií lze vyřešit i svépomocí pomocí profesionálního Balanceru, který vybalancuje (srovná) všechny články na stejnou úroveň. Druhou možností (ne tak profesionální), je použití balanční nabíječky pro 12V články a nabíjet článek po článku (pozor nesmí být nabíjeno auto-nabíječkou!).

U lithiových baterií (LiFePO4, Li-Ion) je doporučeno provádět balancování 1x za 50-75 nabíjecích cyklů (min. však 1x za rok). Balancování lithiových baterií nelze vykonat svépomocí. Zde je nutné vyhledat odbornou pomoc. Naše firma provádí balancování všech námi dodávaných baterií.

Ba­te­ri­ím ško­dí vlh­ko a ex­trém­ní tep­lo­ty. Ba­te­rie by pro­to nemě­ly být vy­sta­vo­vá­ny pří­mé­mu slun­ci či mra­zu, ani by ne­mě­ly zů­stá­vat ve vlh­kém pro­stře­dí ne­bo dokon­ce ve vo­dě. V těch­to pří­pa­dech mů­že do­jít ke ko­ro­zi a po­ško­ze­ní jednotlivých sou­čás­tí ba­te­rie. Po­kud ba­te­rie ne­by­la vy­sta­ve­na vlh­ku pří­liš dlou­ho, je mož­né ji otřít do su­cha a ne­chat 48 ho­din vy­schnout v po­ko­jo­vé tep­lo­tě.

Životnost, pracovní cykly (všechny baterie)

Průměrná životnost olověné sady baterií je 150 - 250 nabíjecích cyklů.
Průměrná životnost LiFePo4 baterií je 800-1200 cyklů, Li-Ion přibližně 600-900 cyklů.

Pokud jste se setkali na trhu s informací o životnosti baterií např. 2000 cyklů (u baterií LiFePo4 či Li-Ion), pak mějte na paměti, že výrobci-prodejci uvádí životnost v cyklech při vyjíždění baterie pouze z 20% její celkové kapacity.

POZOR - vyjíždění baterie z 80-100% její kapacity (tzn. až do mrtva) značně snižuje její životnost (klidně i o polovinu).

Čím méně je před dalším nabíjením akumulátor vybit, tím více cyklů je ve výsledku dosaženo. Další faktory ovlivňující životnost jsou okolní teplota (pro provoz baterií je ideální teplota 18 – 25°C), minimální vlhkost prostředí a samozřejmě správný způsob nabíjení. Pokud baterie pracují dlouhodobě za vyšších či nižších teplot (tj. nad 30°C a pod +10°C), dochází k progresivnímu zkrácení jejich životnosti.

Skladování olověných akumulátorů

Akumulátory se musí vždy skladovat a udržovat v plně nabitém stavu, jinak hrozí tzv. sulfatace elektrod vedoucí k rapidnímu snížení kapacity. Pro skladování je doporučeno suché a chladné prostředí a teplota 12-15°C. Upozorňujeme - pokud je akumulátor vybitý, může zmrznout už při teplotě mínus 1°C. Naopak v (plně) nabitém stavu odolá bez úhony i teplotám kolem -10°C. Zmrznutí akumulátoru znamená zpravidla jeho zničení nebo výrazné zkrácení životnosti!

Balanční nabíječka pro olověné články

Nabíječka určená k vybalancování článků samostatně (nabíjení po 1 článku). U olověných baterií je výrobci doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provedení balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

880 Kč
Méně než 8ks Méně než 8ks
Méně než 8ks

Balancer pro 36V olověnou sadu baterií

Profesionální balancér k vybalancování sady 3x12V baterií. U olověných baterií je doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provést balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

1 990 Kč

Balancer pro 48V olověnou sadu baterií

Profesionální balancér k vybalancování sady 4x12V baterií. U olověných baterií je doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provést balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

2 395 Kč

Balancer pro 60V olověnou sadu baterií

Profesionální balancér k vybalancování sady 5x12V baterií. U olověných baterií je doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provést balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

3 990 Kč
Méně než 8ks Méně než 8ks
Méně než 8ks

Balancování sad olověných baterií (36-60V)

Profesionální vybalancování olověné sady baterií 36V, 48V či 60V. Pro olověné baterie je doporučeno výrobci balancování celé sady každých 30-40 nabíjecích cyklů (min.1 x za rok).

395 Kč

Balancování Li- baterií (bez hliníkového obalu)

Profesionální vybalancování článků baterie typu LiFePo4, Li-Ion, Li-Pol - tato položka se týká baterií do r.v. 2018 - bez hliníkového obalu

1 350 Kč

Balancování Li- baterií s hliníkovým obalem

Profesionální vybalancování článků baterie typu LiFePo4, Li-Ion (36V/48V) - týká se baterií nové generace 2018+ s hliníkovým obalem (s logem Nitro scooters)

990 Kč

Zátěžový test - baterie do 15Ah včetně

Pokud se Vám zdá dojezd přiliš krátký, je potřeba před balancováním provést zátěžový test. Ten určí v jakém je baterie stavu a zda případně některé články potřebují výměnu

400 Kč

Zátěžový test - baterie nad 16Ah

Pokud se Vám zdá dojezd přiliš krátký, je potřeba před balancováním provést zátěžový test. Ten určí v jakém je baterie stavu a zda případně některé články potřebují výměnu

650 Kč