Skladem Skladem skladem posledni kusy Poslední kusy skladem neni Není skladem

V této sekci se věnujeme problematice životnosti baterií, jak olověných (SLA) tak Lithiových (Li-Ion, Li-Pol, LiFePo4).

Životnost baterií je přímo ovlivněna množstvím nabití a vybití (počtem nabíjecích cyklů) a také správným zacházením - tj. správným dobíjením a skladováním. Průměrná životnost olověné sady baterií při správném zacházení (nabíjení, skladování) je 150 - 250 nabíjecích cyklů. U LiFePo4 baterií 900-1200 cyklů, u Li-Ion / Li-Pol přibližně 700-900 cyklů. Upozorňujeme, že všichni výrobci uvádí uvedenou životnost při zachování 80% kapacity. Tj.uvedena životnost platí při vyjíždění baterie z 20% její kapacity. 

Pro dosažení maximální možné životnosti baterií je doporučeno výrobci provádět balancování (dobití všech článků na stejnou úroveň).

Balancování olověné sady je doporučeno provádět 1x za 30-40 nabíjecích cyklů (min. 1x za rok). Balancování olověných baterií lze vyřešit i svépomocí pomocí profesionálního Balanceru, který vybalancuje (srovná) všechny články na stejnou úroveň. Druhou možností, ne tak profesionální, je použití balanční nabíječky pro 12V články a nabíjet článek po článku.

U lithiových baterií (LiFePO4/Li-Pol, Li-Ion) je doporučeno provádět balancování 1x za 50-75 nabíjecích cyklů (min. 1x za rok). Balancování lithiových baterií nelze vykonat svépomocí, zde je nutná asistence odborné firmy, která toto profesionálně provede.

Ba­te­ri­ím, stej­ně ja­ko všem elek­trospo­tře­bi­čům, ško­dí vlh­ko a ex­trém­ní tep­lo­ty. Ba­te­rie by pro­to ne­mě­ly být vy­sta­vo­vá­ny pří­mé­mu slun­ci či mra­zu, ani by ne­mě­ly zů­stá­vat ve vlh­kém pro­stře­dí ne­bo do­kon­ce pří­mo ve vo­dě. V těch­to pří­pa­dech totiž mů­že snad­no do­jít ke ko­ro­zi a po­ško­ze­ní jed­not­li­vých sou­čás­tí ba­te­rie. Po­kud ba­te­rie ne­by­la vy­sta­ve­na vlh­ku pří­liš dlou­ho, je mož­né ji otřít do su­cha, zvláš­tě v mís­tě s kon­tak­ty, a ne­chat 48 ho­din vy­schnout v po­ko­jo­vé tep­lo­tě. Po­té by již mě­la být pl­ně funkč­ní. Ni­kdy však ne­o­te­ví­rej­te kryt ba­te­rie a ne­vy­sou­šej­te ji ze­vnitř, ani se ne­po­kou­šej­te su­šit ba­te­rii fé­nem. Ne­o­pa­tr­ná ma­ni­pu­la­ce by moh­la ba­te­rii ne­ná­vrat­ně po­ni­čit.

Balanční nabíječka pro olověné články

Nabíječka určená k vybalancování článků samostatně (nabíjení po 1 článku). U olověných baterií je výrobci doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provedení balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

880 Kč
Poslední kusy Poslední kusy
Poslední kusy

Balancer pro 36V olověnou sadu baterií

Profesionální balancér k vybalancování sady 3x12V baterií. U olověných baterií je doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provést balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

1 990 Kč

Balancer pro 48V olověnou sadu baterií

Profesionální balancér k vybalancování sady 4x12V baterií. U olověných baterií je doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provést balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

2 395 Kč

Balancer pro 60V olověnou sadu baterií

Profesionální balancér k vybalancování sady 5x12V baterií. U olověných baterií je doporučeno každých 30-40 nabíjecích cyklů provést balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

3 990 Kč
Poslední kusy Poslední kusy
Poslední kusy

Balancování sad olověných baterií

Profesionální vybalancování olověné sady baterií 36V, 48V či 60V. Pro olověné baterie je doporučeno výrobci balancování celé sady každých 30-40 nabíjecích cyklů (min.1 x za rok). Díky pravidelnému balancování dochází k prodloužení životnosti celé sady.....

395 Kč

Balancování LiFePo4/Li-Ion baterií

Profesionální vybalancování všech článků baterie LiFePo4, Li-Ion, Li-Pol. Kontrola BMS systému. Lithiové baterie vyžadují každých 50-75 nabíjecích cyklů provedení balancování. Výsledkem je dlouhá životnost sady, stabilní dojezdová vzdálenost.

1 350 Kč

Zátěžový test - baterie do 15Ah včetně

Pokud se Vám zdá dojezd přiliš krátký, je potřeba před balancováním provést zátěžový test. Ten určí v jakém je baterie stavu a zda případně některé články potřebují výměnu

400 Kč

Zátěžový test - baterie nad 16Ah

Pokud se Vám zdá dojezd přiliš krátký, je potřeba před balancováním provést zátěžový test. Ten určí v jakém je baterie stavu a zda případně některé články potřebují výměnu

650 Kč
FaLang translation system by Faboba