Skladem Skladem skladem posledni kusy Malá zásoba skladem neni Není skladem

Životnost, pracovní cykly (všechny baterie)

Průměrná životnost olověné sady baterií je 150 - 250 nabíjecích cyklů.
Průměrná životnost LiFePo4 baterií je 800-1200 cyklů, Li-Ion přibližně 500-900 cyklů.

Nejdelší životnost zaručí vybíjení baterie pouze z 20% její plné kapacity. Což je ovšem v reálu pouze pár kilometrů jízdy.

POZOR - vyjíždění baterie z 80-100% její plné kapacity značně snižuje její životnost (klidně i o polovinu!!!).

Čím méně je před dalším nabíjením akumulátor vybit, tím více cyklů je ve výsledku dosaženo.

Další faktory ovlivňující životnost jsou okolní teplota (pro provoz baterií je ideální teplota 18 – 25°C), minimální vlhkost prostředí a samozřejmě správný způsob nabíjení.

Pokud baterie pracují dlouhodobě za vyšších či nižších teplot (tj. nad 28°C a pod +10°C), dochází k progresivnímu zkrácení jejich životnosti!

Pro dosažení dlouhé životnosti baterií je doporučeno provádět pravidelné balancování (dobití všech článků na stejnou úroveň).

Balancování olověné sady je doporučeno provádět 1x za 30 nabíjecích cyklů - klidně častěji (min. však 1x za rok). Balancování olověných baterií lze vyřešit i svépomocí pomocí profesionálního Balanceru, který vybalancuje (srovná) všechny články na stejnou úroveň. Druhou možností (ne tak profesionální), je použití balanční nabíječky pro 12V články a nabíjet článek po článku (pozor nesmí být nabíjeno auto-nabíječkou!).

U lithiových baterií (LiFePO4, Li-Ion) je doporučeno provádět balancování 1x za 50-75 nabíjecích cyklů (min. však 1x za rok). Balancování lithiových baterií nelze vykonat svépomocí. Zde je nutné vyhledat odbornou pomoc. Naše firma provádí balancování všech námi dodávaných baterií.

Pozor - ba­te­ri­ím ško­dí vlh­ko a ex­trém­ní tep­lo­ty. Ba­te­rie by pro­to nemě­ly být vy­sta­vo­vá­ny pří­mé­mu slun­ci či mra­zu, ani by ne­mě­ly zů­stá­vat ve vlh­kém pro­stře­dí ne­bo dokon­ce ve vo­dě. V těch­to pří­pa­dech mů­že do­jít ke ko­ro­zi a po­ško­ze­ní jednotlivých sou­čás­tí ba­te­rie. Po­kud ba­te­rie ne­by­la vy­sta­ve­na vlh­ku pří­liš dlou­ho, je mož­né ji otřít do su­cha a ne­chat 48 ho­din vy­schnout v po­ko­jo­vé tep­lo­tě.

Skladování olověných akumulátorů

Akumulátory se musí vždy skladovat a udržovat v plně nabitém stavu, jinak hrozí tzv. sulfatace elektrod vedoucí k rapidnímu snížení kapacity. Pro skladování je doporučeno suché a chladné prostředí a teplota 12-15°C. Upozorňujeme - pokud je akumulátor vybitý, může zmrznout už při teplotě mínus 1°C. Naopak v (plně) nabitém stavu odolá bez úhony i teplotám kolem -10°C. Zmrznutí akumulátoru znamená zpravidla jeho zničení nebo výrazné zkrácení životnosti!

Balancer PROFI pro LiFePo4 baterie

balancing_charger_1
Není skladem
Dodání: jaro 2020

Balancovací jednotka pro 36V-48V LiFePo4 baterie Nitro scooters mající z výroby komunikační port. Pouze připojíte baterii datovým kabelem a provede se vybalancování článků.

8 990 Kč
Není skladem Není skladem
Není skladem

Balancer PROFI pro Li-Ion baterie

balancing_charger_1
Není skladem
Dodání: jaro 2020

Balancovací jednotka pro 36V-48V Li-Ion baterie Nitro scooters mající z výroby komunikační port. Pouze připojíte baterii datovým kabelem a provede se vybalancování článků.

8 990 Kč
Není skladem Není skladem
Není skladem