Servis Nitro scooters

Servis poskytujeme pouze pro výrobky značky Nitro scooters!

Na opravu je nutné se písemně objednat! Pro sjednání termínu opravy nám zašlete email, kde nám kromě telefonního kontaktu uveďte i typ koloběžky a popis závady. Poté Vás kontaktujeme.

U záručních závad je nutné vyplnit REKLAMAČNÍ PROTOKOL. Pošleme ho na vyžádání emailem.

Po objednání termínu můžete koloběžku doručit osobně či jí zaslat přepravní službou. Koloběžky, které nejsou dostatečně zabaleny (v původní krabici) přijedou většinou v poškozeném stavu.

Cena práce 600 Kč / 1 hodina vč. 21% DPH.
Účtujeme každou započatou půl hodinu (po 30 minutách).

Koloběžky přijímáme na servis pouze čisté! Vaší koloběžku, bude-li to vyžadovat, očistíme a umyjeme za poplatek 300,- Kč vč. DPH.

Při nevyzvednutí výrobku do 21 dní od výzvy o dokončení opravy (SMS, email) je účtován skladovací poplatek ve výši 10 Kč za každý započatý den.

 

Ekologická likvidace

Vážení zákazníci,

naše společnost, která uvádí na trh v České republice průmyslové baterie a akumulátory, si Vás tímto dovoluje informovat o tom, že zajišťuje oddělený sběr vám dodávaných průmyslových baterií a akumulátorů na základě smlouvy se společností ECOBAT s.r.o.

V případě dalších informací ohledně možnosti využití odděleného sběru, prosím, využijte následujících kontaktů:

ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302, 160 00 Praha 6
tel.: 233 332 787

Upozornění:

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo podzemní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin. Aby mohla být vybitá baterie zrecyklována, musí být odevzdána na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.ecobat.cz 

popel.jpgSymbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.