Servis

Naše firma poskytuje servis a náhradní díly POUZE pro výrobky Nitro scooters.

Koloběžky přijímáme na servis pouze čisté! Vaší koloběžku, bude-li to vyžadovat, očistíme a umyjeme za poplatek 300,- Kč vč. DPH.

POZOR NOVÝ SYSTÉM PŘIJÍMÁNÍ SERVISNÍCH ZAKÁZEK OD 1.1.2020:

Od 1.1.2020 budou koloběžky servisovány pouze na objednávku ke konkrétnímu datu (objednávka skrze email). Zákaznikům, kteří přivezou koloběžku na opravu bez předešlé rezervace, bude přiděleno datum opravy při příjmu.

Výhody nového systému:

1) Možnost naplánovat servis k předem určenému termínu

2) Délka opravy by neměla při běžných opravách přesáhnout 3 pracovní dny

Po objednání termínu můžete koloběžku doručit osobně či jí zaslat přepravní službou (nejlépe skrze www.DPD.cz či www.PPL.cz). Upozorňujeme, že koloběžky, které nejsou dostatečně zabaleny (v původní krabici) přijedou často v poškozeném stavu.

Pro vyřízení záruční opravy je nutné předložit Záruční list. Při absenci Záručního listu se automaticky jedná o placenou opravu.


Upozornění - při nevyzvednutí výrobku ze servisu do 21 dní od výzvy o dokončené opravě je účtován skladovací poplatek ve výši 10 Kč za každý započatý den.

Ekologická likvidace

Vážení zákazníci,

naše společnost, která uvádí na trh v České republice průmyslové baterie a akumulátory, si Vás tímto dovoluje informovat o tom, že zajišťuje oddělený sběr vám dodávaných průmyslových baterií a akumulátorů na základě smlouvy se společností ECOBAT s.r.o.

V případě dalších informací ohledně možnosti využití odděleného sběru, prosím, využijte následujících kontaktů:

ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302, 160 00 Praha 6
tel.: 233 332 787
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
www.ecobat.cz

Upozornění:

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo podzemní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin. Aby mohla být vybitá baterie zrecyklována, musí být odevzdána na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.ecobat.cz 

popel.jpgSymbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.