Servis

UPOZORNĚNÍ !

Naše firma poskytuje servisní služby (a díly) POUZE pro výrobky Nitro scooters.

Cizí značky na opravu nepřijímáme!

Koloběžky přijímáme na servis pouze čisté! Vaší koloběžku, bude-li to vyžadovat, očistíme a umyjeme za poplatek 300,- Kč vč. DPH.

Záruční servis

Místem plnění záruky je naše provozovna - U Větrníku 2034/3, Praha 6. Koloběžku můžete doručit osobně (v naší otevírací době) či jí zaslat přepravní službou - nejlépe skrze www.DPD.cz či www.PPL.cz.

Upozorňujeme, že koloběžky, které nejsou dostatečně zabaleny přijedou většinou v poškozeném stavu.

Pro vyřízení záruční opravy je nutné předložit Záruční list a k němu připojený popis závady a kontakt. Při absenci Záručního listu se automaticky jedná o plně placenou opravu!

Záruční opravy jsou prováděny přednostně. Po vyřízení opravy Vás ihned kontaktujeme.


Pozáruční servis

Naše firma poskytuje i pozáruční (mimozáruční) servis. Koloběžku můžete doručit osobně či jí zaslat přepravní službou - nejlépe skrze www.DPD.cz či www.PPL.cz.

Upozorňujeme, že koloběžky, které nejsou dostatečně zabaleny obvykle přijedou v poškozeném stavu.

Pro vyřízení opravy je nutné připojit popis závady a kontakt.

Po vyřízení opravy Vás kontaktujeme pro vyzvednutí koloběžky. Ceník náhradních dílů naleznete na našem webu.

Upozornění - při nevyzvednutí výrobku ze servisu do 21 dní od výzvy o dokončené opravě je účtován skladovací poplatek ve výši 10 Kč za každý započatý den.

Ekologická likvidace

Vážení zákazníci,

naše společnost, která uvádí na trh v České republice průmyslové baterie a akumulátory, si Vás tímto dovoluje informovat o tom, že zajišťuje oddělený sběr vám dodávaných průmyslových baterií a akumulátorů na základě smlouvy se společností ECOBAT s.r.o.

V případě dalších informací ohledně možnosti využití odděleného sběru, prosím, využijte následujících kontaktů:

ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302, 160 00 Praha 6
tel.: 233 332 787
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
www.ecobat.cz

Upozornění:

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo podzemní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin. Aby mohla být vybitá baterie zrecyklována, musí být odevzdána na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.ecobat.cz 

popel.jpgSymbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.